2.1.a – Microintreprinderi 2019

Programul Operational Regional –  2.1.a Microintreprinderi 2019

Descriere Sprijin pentru microintreprinderile din mediul urban care activeaza in sectoarele prioritare.

Termenul limita pentru depunerea proiectelor: 08.11.2019

Descrierea actiunilor eligibile Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (valoare peste 2.500 lei);
  • achizitionarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  • realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line
  • consultanta pentru scrierea si implementarea proiectului, publicitate si informare pentru proiect;
Beneficiari eligibili 1.            Solicitantul este societate comercială sau societate cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderi;

Microîntreprinderi – întreprinderi care au maxim 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei

2.            Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a obtinut profit la decembrie 2018 si nu a avut activitatea suspendata in perioada 2018-2019.

3.            Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, într-una din urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru.

Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare

·         Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune  sau dreptul de superficie. În plus, imobilul (teren și/sau clădiri) trebuie sa fie liber de sarcini.

·         Pentru proiectele care nu includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune – pe o perioada de 5 ani (evaluare + implementare + monitorizare);

Informatii financiare Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

80% finantare nerambursabila

Sursa: www.inforegio.ro
 

 

Comments are closed.