5.1. Patrimoniu natural şi cultural

Programul Operational Regional

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Descriere Monumentele istorice  se clasează astfel:

  •  în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală
  •  în grupa B –  monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local

Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local pot fi localizate în mediul urban precum şi în mediu rural.

 

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

•             patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural;

•             patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural (de tip A);

•             patrimoniul cultural local din mediul urban (de tip B).

 

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se va finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor mentionate anterior.

Descrierea actiunilor eligibile Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

•             Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

•             Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

•             Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

•             Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

•             Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat

Beneficiari eligibili Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

•             Unităţi administrativ-teritoriale

•             Autorităţi ale administraţiei publice centrale

•             Unitățile de cult

•             ONG-uri

•             Parteneriate între aceste entități, respectiv:

–              Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;

–              Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Conditii de eligibilitate ·         Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau parţial în circuitul public

·         Solicitantul deţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra obiectivului de patrimoniu şi/sau al terenului ce face obiectul proiectului;

·         Obiectivul de patrimoniu şi/sau teren trebuie sa fie liber de sarcini;

·         Solicitantul cu statut de, trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului şi să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii Cererii de finanţare.

Informatii financiare

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.fonduri-ue.ro

·         valoarea maximă a proiectului – 5 milioane euro

·         în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.

·         valoarea minimă a proiectului – 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

In cadrul prezentului apel de proiecte:

– pentru regiunea București-Ilfov rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 80% din valoarea cheltuielilor eligibile;

– pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

 

Comments are closed.