Experienta


EXPERIENTA

 

Avem experienta pe urmatoarele linii de finantare:

 • Programul Operational Regional 2014-2020
  • 2.1A Microîntreprinderi
  • 2.1B Incubatoare de afaceri
  • 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
  • 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale
 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020
  • sM 4.1. Investiții în exploatații agricole
  • sM 4.1.a Investiții în exploatații pomicole
  • sM 4.2. Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole
  • sM 6.1. Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri
  • sM 6.2. Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
  • sM 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013
  • DMI 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri
  • DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea b) Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii
  • DMI 3.2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri
 • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013:
  • DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
  • DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
  • DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
  • DMI 2.3 Acces si participare la FPC
 • Programul Operational Regional 2007-2013:
  • DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
 • Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013:
  • Masura 2.6 – Investitii in procesare si marketing
  • Masura 2.1 – Acvacultura
 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013:
  • Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri
  • Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole si forestiere
  • Masura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
  • Masura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
  • Masura 313 – Încurajarea activităţilor turistice
 • Programe pentru sprijinirea IMM cu finantare de la Bugetul de Stat
  • Schema de ajutor de minimis
  • Programul pentru TINERI
  • Programul FEMEIA MANAGER
  • Programul Start-up Nation 2017, 2018
  • Comert, Produse si Servicii de Piata
  • Microindustrializare

Comments are closed.