Servicii oferite


SERVICII OFERITE

 

 1. Servicii complete de consultanta in dezvoltarea si implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila

Suntem alaturi de tine, pas cu pas, in toate etapele proiectului: elaborare, evaluare, contractare, implementare, monitorizare!

 • ELABORARE
  • Identificarea oportunitatilor de finantare din fonduri europene si din alte fonduri nerambursabile;
  • Analiza eligibilităţii solicitantului si stabilirea tuturor detaliilor necesare pentru intocmirea dosarului de finantare;
  • Asistenta de specialitate in obtinerea documentelor necesare dosarului de finantare;
  • Intocmirea documentatiei pentru depunerea proiectului:
   • intocmirea cererii de finantare;
   • elaborarea planului de afaceri (partea descriptiva + planul financiar);
   • realizarea studiului de fezabilitate/memoriului justificativ (partea tehnica va fi completata pe baza informatiilor transmise de tehnolog/ proiectant);
   • elaborarea tuturor documentelor specifice necesare pentru depunerea dosarului de finantare;
   • asistenţă oferită pentru depunerea documentaţiei în termenul şi în condiţiile solicitate in Ghidul Solicitantului.
 • EVALUARE
  • Asistenta in perioada de evaluarea a proiectului – raspunsuri la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare din partea Autoritatii Contractante;
 • CONTRACTARE
  • Consultanta la semnarea contractului de finantare;
  • Intocmire documentelor specifice necesare pentru semnare;
  • Asistenta pentru obtinerea documentelor necesare pentru semnarea contractului.
 • IMPLEMENTARE
  • asistenta de specialitate pentru derularea procedurilor de achizitii;
  • elaborarea rapoartelor de progres, rapoarte finale;
  • intocmirea cererilor de rambursare/ cererilor de plata;
  • elaborarea de acte aditionale/ notificari si a altor documente necesare pentru buna implementare a proiectului;
  • activitati de informare si publicitate aferente proiectului: comunicate de presa/ autocolante etc.
  • mentinerea legaturii cu Autoritatea Contractanta pe toata perioada de implementare a proiectului;
  • identificarea celor mai bune solutii pentru implementarea cu succes a proiectului – intalniri de lucru cu beneficiarul;
  • participarea la vizitele de monitorizare.
 • MONITORIZARE
  • Intocmirea rapoartelor de durabilitate;
  • participarea la vizitele de monitorizare;
  • mentinerea legaturii cu Autoritatea Contractanta.

Verifica gratuit eligibilitatea proiectului tau! Completeaza formularul http://www.fmcgroup.ro/formular-analiza-eligibilitate/

 

2. Servicii de consultanta in achizitii publice destinate operatorilor economici

 • inregistrarea in sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);
 • asistenţă la întocmirea documentaţiei solicitate pentru participarea la procedura de achiziţie publică, inclusiv completarea DUAE;
 • asistenţă la elaborarea ofertei tehnice şi financiare conform cerinţelor autorităţilor contractante.

 

Pentru detalii, nu ezitati sa ne contactati.

Comments are closed.