Lista codurilor CAEN eligibile – POR – 2.1a Microintreprinderi

Lista codurilor CAEN eligibile – POR – 2.1a Microintreprinderi

 • 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
 • 1320 Producţia de ţesături
 • 1330 Finisarea materialelor textile
 • 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
 • 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
 • 1393 Fabricarea de covoare şi mochete
 • 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
 • 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
 • 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
 • 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
 • 1420 Fabricarea articolelor din blană
 • 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
 • 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
 • 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
 • 1520 Fabricarea încălţămintei
 • 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
 • 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
 • 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
 • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 1711 Fabricarea celulozei
 • 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
 • 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
 • 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
 • 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
 • 1724 Fabricarea tapetului
 • 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
 • 2011 Fabricarea gazelor industriale
 • 2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
 • 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
 • 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
 • 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
 • 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 • 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
 • 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
 • 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
 • 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
 • 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
 • 2052 Fabricarea cleiurilor
 • 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
 • 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
 • 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
 • 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
 • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2311 Fabricarea sticlei plate
 • 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
 • 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
 • 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
 • 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
 • 2320 Fabricarea de produse refractare
 • 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
 • 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
 • 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
 • 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 • 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
 • 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 • 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 2351 Fabricarea cimentului
 • 2352 Fabricarea varului şi ipsosului
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
 • 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
 • 2363 Fabricarea betonului
 • 2364 Fabricarea mortarului
 • 2365 Fabricarea produselor din azbociment
 • 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • 2391 Fabricarea de produse abrazive
 • 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 • 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
 • 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
 • 2431 Tragere la rece a barelor
 • 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
 • 2433 Producţia de profiluri obţinute la rece
 • 2434 Trefilarea firelor la rece
 • 2441 Producţia metalelor preţioase
 • 2442 Metalurgia aluminiului
 • 2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
 • 2444 Metalurgia cuprului
 • 2445 Producţia altor metale neferoase
 • 2451 Turnarea fontei
 • 2452 Turnarea oţelului
 • 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
 • 2454 Turnarea altor metale neferoase
 • 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 • 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
 • 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
 • 2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
 • 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 • 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
 • 2562 Operaţiuni de mecanică generală
 • 2571 Fabricarea produselor de tăiat
 • 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
 • 2573 Fabricarea uneltelor
 • 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
 • 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
 • 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
 • 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
 • 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
 • 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
 • 2652 Productia de ceasuri
 • 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
 • 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
 • 2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
 • 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
 • 2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
 • 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
 • 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 • 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
 • 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
 • 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 • 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
 • 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
 • 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
 • 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
 • 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
 • 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
 • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
 • 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
 • 2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
 • 2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
 • 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
 • 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
 • 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 • 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
 • 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
 • 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
 • 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
 • 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
 • 2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
 • 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
 • 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
 • 3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 • 3020 Fabricarea materialului rulant
 • 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
 • 3091 Fabricarea de motociclete
 • 3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
 • 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
 • 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
 • 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
 • 3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
 • 3291 Fabricarea măturilor şi periilor
 • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
 • 3312 Repararea maşinilor
 • 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
 • 3314 Repararea echipamentelor electrice
 • 3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
 • 3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
 • 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
 • 3319 Repararea altor echipamente
 • 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
 • 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
 • 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
 • 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
 • materialelor
 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
 • 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
 • 4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri
 • 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • 4291 Construcţii hidrotehnice
 • 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
 • 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
 • 4312 Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • 4321 Lucrări de instalaţii electrice
 • 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
 • 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • 4331 Lucrări de ipsoserie
 • 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • 4339 Alte lucrări de finisare
 • 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • 5210 Depozitări
 • 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
 • 5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
 • 5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
 • 5224 Manipulări
 • 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
 • 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5811 Activităţi de editare a cărţilor
 • 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
 • 5813 Activităţi de editare a ziarelor
 • 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
 • 5819 Alte activităţi de editare
 • 5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activităţi de editare a altor produse software
 • 5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
 • 5914 Proiecţia de filme cinematografice
 • 5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6312 Activităţi ale portalurilor web
 • 7111 Activităţi de arhitectură
 • 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 • 7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
 • 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
 • 7312 Servicii de reprezentare media
 • 7410 Activităţi de design specializat
 • 7420 Activităţi fotografice
 • 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană – investițiile care vizează această clasă sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică
 • 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
 • 9102 Activităţi ale muzeelor
 • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
 • 9311 Activităţi ale bazelor sportive
 • 9312 Activităţi ale cluburilor sportive
 • 9313 Activităţi ale centrelor de fitness
 • 9319 Alte activităţi sportive
 • 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
 • 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 • 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
 • 9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
 • 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • 9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • 9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
 • 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n. c.a.

Sursa – www.inforegio.ro

Comments are closed.