Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentul U.E. nr. 679/ 27.04.2016, persoanelor fizice ale caror date sunt prelucrate, le sunt garantate dreptul de acces la acestea, de rectificare sau stergere a acestora, de restrictionare a prelucrarii, de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor precum si dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment.
F.M.C Pro Expert Group SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice in conformitate cu dispozitiile legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din Romania, prelucrarea fiind intr-un scop legitim, contractual, de gestiune economica-financiara si administrativa.

F.M.C Pro Expert Group SRL ia toate masurile necesare pentru a pastra toate informatiile personale in conditii de siguranta si confidentialitate.

Scopul colectarii datelor il reprezinta:
– derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre F.M.C Pro Expert Group SRL si CLIENT, inclusiv date colectate si prelucrate in etapele premergatoare incheierii contractului – analiza de eligibilitate, identificarea oportunitatilor de finantare, inscrierea la un curs etc;
– solicitarea primita referitor la informatii pe care F.M.C Pro Expert Group SRL trebuie sa le ofere (ex. identificarea unei oportunitati de finantare);
– marketing, reclama, publicitate – trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice, numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul in acest sens;
– colectarea legitima, de gestiune economica-financiara si administrativa. F.M.C Pro Expert Group SRL colecteaza doar acele date care sunt necesare pentru incheierea si executarea in bune conditii a contractelor de prestari servicii (identificarea surselor de finantare, analiza eligibilitatii, elaborarea dosarelor de finantare, instruire etc) sau in urma unei solicitari de informatii (ex. solicitare informatii privind sursele de finantare existente, cursurile realizate de societate).

Date personale reprezinta:
– orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila;
– include toate informatiile care fac referire la un element de identificare (ex. nume si prenume; data si locul nasterii; cod numeric personal; serie si numar buletin; cetatenie, semnatura; telefon; email; loc de munca, profesie, etc).
Stocarea datelor include stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal (ex. nume, prenume; adresa de email; telefon; etc.) sunt stocate si prelucrate de catre noi numai in cazul in care sunt necesare pentru derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre F.M.C Pro Expert Group SRL si persoana fizica in cauza (sau organizatia pe care o reprezinta), inclusiv date colectate si prelucrate in etapele premergatoare incheierii contractului (ex. analiza eligibilitatii, identificarea unei linii de finantare, participarea la un curs, informarea cu privire la cursurile derulate de companie etc.).
Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor primite. Dupa finalizarea derularii contractului, datele personale sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale, urmand ca dupa expirarea acestor termene datele respective sa fie sterse. Aceasta regula nu este valabila in cazul in care exista un consimtamant pentru utilizarea mai departe a datelor personale.
Utilizarea si protectia datelor cu caracter personal: F.M.C Pro Expert Group SRL colecteaza si proceseaza date personale intr-o maniera legala, corecta si transparenta. Toate datele personale sunt confidentiale si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara si sunt distribuite persoanelor terte (ex. firma de curierat, etc.) doar in situatia in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform contractelor incheiate. Accesul la datele personale este limitat personalului F.M.C Pro Expert Group SRL si colaboratorilor/ partenerilor/ autoritatilor care detin autorizatia necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea acestor date. F.M.C Pro Expert Group SRL proceseaza datele in mod sigur si mentine masuri adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.

Confidentialitatea datelor

1. Datele personale
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de catre companie numai in scopul declarat. Informatiile din formularele de contact/ formularul de inscriere vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea primirii solicitarii, precum si pentru a se raspunde solicitarilor primite prin intermediul formularului de contact pus la dispozitie pe site sau pentru inscrierea la curs in cadrul formularului de inscriere la curs.

2. Securitatea datelor si informatiilor personale
Datele personale introduse de catre utilizator sau de orice alta persoana identificata ca potential client vor fi folosite de F.M.C Pro Expert Group SRL, numai in scopul declarat al acestei politici. Informatiile din formularul de inscriere la curs/ datele din formularele de contact vor fi folosite pentru scopul pentru a se raspunde solicitarilor primite prin intermediul formularului de contact pus la dispozitie pe site si in nici un caz nu vor fi furnizate unei terte parti.
F.M.C Pro Expert Group SRL nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit.

4. Informare si acces la date cu caracter personal:
Vom lua toate masurile pentru protectia oricarei informatii despre dvs., si sa mentinem aceste informatii corecte si la zi. Oricand veti descoperi informatii incorecte despre dvs. ne puteti contacta pentru a le corecta.
F.M.C Pro Expert Group SRL pastreaza confidentialitatea asupra tuturor informatiilor obtinute sau create in cursul activitatilor ce fac obiectul contractului cu clientul (identificarea surselor de finantare, analiza eligibilitatii, elaborarea dosarelor de finantare, implementarea proiectelor, etc) si care sunt necesare pentru desfasurarea procesului contractat.
Atat angajatii, cat si colaboratorii F.M.C Pro Expert Group SRL semneaza angajamente de confidentialitate si vor respecta Regulamentul U.E. nr. 679/ 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea, consultarea, divulgarea, transmiterea, restrictionarea, stergerea, distrugerea).

Toti clientii F.M.C Pro Expert Group SRL au:
– dreptul de informare si de acces la datele proprii;
– dreptul de rectificare a datelor inexacte sau completare a datelor proprii;
– dreptul de stergere a datelor, in situatia in care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, prelucrarea nu este legala sau alte cazuri prevazute de Regulament;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii, in situatia in care este contestata exactitatea datelor, precum si alte cazuri prevazute de lege;
– dreptul de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor;
– dreptul de portabilitate a datelor;
– dreptul de opozitie de prelucrare a datelor;
– dreptul de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
– dreptul de retragere a consimtamantului, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Toti clientii F.M.C Pro Expert Group SRL isi pot exercita drepturile mai sus mentionate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la office@fmcgroup.ro sau prin posta la adresa F.M.C Pro Expert Group SRL din strada Petrache Poenaru, nr. 16, sector 5, Bucuresti.

Comments are closed.