4.2a Investitii în procesare – sectorul pomicol

 

4.2a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

 

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

Investițiile în industria de procesare a fructelor

Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
 • acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de marketing);

Investiții în active necorporale pentru:

 • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

 

Cine poate aplica?

 • Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari;
 • Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative agricole și de aprovizionare și cooperative agricole), cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

 • trebuie să ma încadrez în categoria beneficiarilor eligibili mentionati anterior.
 • investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură;
 • investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică prin intermediul documentației tehnico-economice.
 • trebuie să asigur cofinanțarea investiției.
 • solicitantul nu trebuie să fie în dificultate.
 • investiția trebuie facută doar în anumite unități teritorial administrative – pentru lista completa a acestora foloseste formularul.
 • investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind efectele asupra mediului și normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare.
 • investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I;
 • Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro şi mici:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Întreprinderi mijlocii:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat**

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Întreprinderi mari:

Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar

integrat;

 • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat**

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Producerea de băuturi alcoolice:

Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative  (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

**suma se acordă doar în cazul în care solicitantul efectuează prin proiect, în unitatea proprie, investiții pe tot lanțul alimentar (colectare – depozitare – condiționare – procesare şi comercializare).

 

Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?

Cheltuieli aferente investițiilor corporale

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
 • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);
 • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • unităţi mobile de procesare.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime. Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).

Pentru operațiunea de recepţie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte, conform definiţiei din secţiunea 4.3 Dicţionar.

În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar urmatoarele mijloace de transport:

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)

– Rulote și autorulote alimentare.Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor in unitatea proprie.

 • Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu* şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor n unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde** impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare.Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).

Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

* Sunt eligibile doar investițiile în producerea de energie regenerabilă solară, eoliană, geotermală și cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, destinată consumului propriu.

** Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, inainte de a deveni obligatorii pentru intreprinderea procesatoare.

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale.

 • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:

– înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;

– etichetarea (crearea conceptului) ;

– creare marcă înregistrată/brand.

Aceste cheltuieli se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

 • onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

 

Care este urmatorul pas…

Completeaza FORMULARUL pentru a primi mai multe informatii despre aceasta oportunitate de finantare si pentru a vedea ce punctaj poti obtine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Checkbox GDPR is required

*

I agree