6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

 

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

Submasura are ca scop:

– instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;

– îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

– submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;

– creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie; încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general

 

Cine poate aplica?

Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Categorii de solicitanti:

 • PFA;
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
 • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL;
 • asociat majoritar și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL.

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor –
 • Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici
 • Tanarul fermier deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
 • studii medii/superioare în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară;

sau

 • cunoștințe în domeniul agricol** dobândite prin participarea la programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională;
 • recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale.

sau

 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.
 • prezintă un Plan de Afaceri;
 • beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia;
 • implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;
 • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată;
 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la încheierea contractului de finanțare.

 

Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

 

Care este urmatorul pas…

Completeaza FORMULARUL pentru a primi mai multe informatii despre aceasta oportunitate de finantare si pentru a vedea ce punctaj poti obtine.

Sursa: www.apdrp.ro

Comments are closed.