6.4. Investitii in activitati non-agricole – rural, 200.000 euro

6.4. Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

 

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?
 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Cine poate aplica?

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

 • să fac parte din categoria beneficiarilor eligibili mentionati anterior;
 • investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura;
 • sa imi desfasor activitatea aferenta investitiei in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru);
 • sa demonstrez capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei;
 • sa demonstrez viabilitatea economica a investitiei pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
 • intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
 • investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

Sprijinul financiar nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro pentru sectorul transporturilor).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:

–            pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;

–            pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole.

Dacă solicitantul este în unul dintre cazurile descrise mai sus, sprijinul se majorează direct la 90%. Nu există intensități intermediare.

Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Care este urmatorul pas…

Completeaza FORMULARUL pentru a primi mai multe informatii despre aceasta oportunitate de finantare si pentru a vedea ce punctaj poti obtine.

Sursa www.apdrp.ro

Comments are closed.