Finantare microrintreprinderi urban – 200.000 euro, 90% finantare

 

Oportunitate de finantare pentru firmele din mediul urban – 200.000 euro, 90% fonduri nerambursabile

A fost publicat Ghidul in varianta finala aferent liniei de finantare care spijina microintreprinderile din mediul urban, incepand cu 27.07.2016 se pot depune proiecte.

Ce se finanteaza?

 • Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii
 • Achizitia echipamentelor tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice
 • Brevete, licente, programe informatice, platforme de comert online
 • Servicii de consultanta/ proiectare – maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiecte care presupun lucrari de constructii, 5% pentru proiecte care presupun achizitii de echipamente/ utilaje
 • Publicitate si informare
 • Audit financiar

Care este valoarea spijinului financiar nerambursabil?

 • intre 25.000 euro si 200.000 euro
 • 90% finantare (Regiunea Bucuresti-Ilfov este exclusa de la finantare)

Cine poate aplica?

 • Solicitantul poate fi o societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor (maxim 9 angajati, sub 2 mil euro cifra de afaceri neta/ active totale nete).
 • Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN – vezi lista codurilor CAEN eligibile – http://fmcgroup.ro/lista-codurilor-caen-eligibile-por-2-1a-microintreprinderi/ 
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral (2015 integral) si a inregistrat profit la decembrie 2015. 
 • Locul de implementare al proiectului este in mediul urban.
 • Pentru investitii care includ lucrari de constructie – se va demonstra detinerea dreptului de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie.
 • Pentru investitii care nu includ lucrari de constructie – se va demonstra detinerea dreptului de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune.

Sursa: www.inforegio.ro

Comments are closed.