Calendar lansari 2017 – Programul Operational Capital Uman

Calendar lansari 2017 – Programul Operational Capital Uman

 

AP PI OS Denumire Termen lansare apel
1 8 ii 1.1 & 1.2 Viitor pentru tineri I Trim I 2017
2 8 ii 2.1 & 2.2 Viitor pentru tineri II Trim I 2017
1 8 ii 1.1 & 1.2 Scheme naționale pentru mobilitate și scheme naționale pentru subvenții pentru angajatori Trim I 2017
2 8 ii 2.1 & 2.2 Scheme naționale pentru mobilitate și scheme naționale pentru subvenții pentru angajatori Trim I 2017
4 9.ii 4,4 Bunicii comunității Trim I 2017
4 9. iv 4,5 & 4.6 & 4.1 Echipe comunitare de servicii integrate Trim I 2017
4 9.iv 4,5 Consolidarea rețelei de asistență socială Trim III 2017
4 9.iv 4,8 Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate Deschis
4 9.iv 4,1 Consolidarea rețelei de asistență  medicală comunitară Trim I 2017
4 9.iv 4,12 & 4.13 & 4.14 Copiii mai întâi Trim I 2017
4 9.iv 4,12 & 4.13 & 4.14 Servicii de prevenire a separării copilului de familie Trim I 2017
4 9.iv 4,13 Prima cameră Trim II 2017
4 9.iv 4,15 Dezinstituționalizare persoane adulte cu dizabilități/vârstnici Trim II 2017
4 9.v 4,16 SOLIDAR Start-Up Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale Trim II 2017
5 9.vi 5,1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – orașe /municipii cu populație de peste 20.000 locuitori – II Trim I 2017
6 8.ii 6,1 A doua șansă pentru tinerii NEETs Trim I 2017
6 10.i 6,2 și 6.6 Creșe – cadru instituțional pentru functionarea de crese la nivel national (incadrul sistemului de educatie) – inclusiv pilotare de crese Trim I 2017
6 10.i 6,4 & 6.6 A doua șansă Trim I 2017
6 10.i 6,3 & 6.5 & 6.6 Revizuirea curriculum-ului national de nivel gimnazial Trim I 2017
6 10.i 6.3 & 6.6 Echipe comunitare de servicii integrate Trim I 2017
6 10.iv 6.13 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii Deschis
6 10.ii 6,8 Evaluarea școlilor doctorale Trim. I 2017
6 10.ii 6,8 Creșterea calității învățământului superior prin internaționalizare Trim. I 2017
6 10.iv 6,13 Burse doctorale Trim II 2017

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Comments are closed.