Calendar 2017 – Programul Operational Competitivitate

Calendar 2017  – Programul Operational Competitivitate

Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/ Obiectiv specific/ Acţiune Data lansării apelului de proiecte
PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare/ Secţiunea A – Tip proiect: Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor trim. 1 2017
PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Secţiunea B – Tip proiect: Proiecte pentru clustere de inovare trim. 1 2017
PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Secţiunea F – Tip proiect: Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități trim. 1 2017
PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene şi internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale trim. 1 2017
PI1.1/OS1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE- Proiecte Majore iunie 2017
PI1.2/OS1.3/ Creşterea investiţiilor private în CDI- Proiect Tehnologic Inovativ trim. 1 2017
PI1.2/OS1.4/ Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe – Secţiunea G – Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe trim. 1 2017
PI2.1/OS2.1/ Acţiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet trim II 2017
PI2.2/OS2.2/ Acţiune 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC  pentru dezvoltarea afacerilor Sep. 2017
PI2.3/OS2.3/ Acţiunea 2.3.1 – SECTIUNE EVENIMENTE DE VIAŢĂ ŞI OPEN DATA trim II 2017
PI2.3/OS2.3/ Acţiunea 2.3.1/ SECŢIUNEA CLOUD GUVERNAMENTAL trim II 2017
PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice trim II 2017
PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educaţie, e-incluziune, e- sănătate şi e-cultură – SECŢIUNEA E-CULTURĂ trim. 1 2017
PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE trim. 1 2017
PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură -SECŢIUNEA E-SĂNĂTATE trim II 2017
PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură -SECŢIUNEA E-INCLUZIUNE trim II 2017

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Comments are closed.