2.1.b. Incubatoare

Programul Operational Regional

Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri; 2.1.b. Incubatoare

Descriere Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Pentru crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Suma alocata

 

 

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Valoare minimă eligibilă : 200 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 7 mil euro (cuantumul valorii maxime eligibile pentru B va depinde și de intensitățile aplicabile în cadrul schemelor de ajutor de stat)

 

Comments are closed.