2.2. Sprijin financiar pentru IMM-uri (relansare 2019)

 

Oportunitati de finantare pentru IMM-urile din Regiunea Nord Est si Vest!
Cine poate beneficia de sprijinul financiar? Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile  care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

Ce se finanteaza? Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional (sprijin financiar pentru IMM-uri de 70% din valoarea eligibila):

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis (sprijin financiar pentru IMM-uri de 90% din valoarea eligibila):

  • Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
  • Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
  • Consultanta, publicitate si informare, audit financiar.
Care sunt conditiile de eligibilitate?
1. Investitia vizeaza un singur cod CAEN – eligibil conform Lista coduri CAEN eligibile.

2. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

3. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

4. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului si finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

5. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere:  stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale, este in dificultate.

6. Locul de implementare a proiectului este situat în:

– în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri

– în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Locatia de implementare a proiectului: Regiunea Nord Est sau Regiunea Vest

Care este valoarea sprijinului financiar? Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este intre 200.000 euro si 1.000.000 euro.

Pentru componenta ajutor regional, sprijinul este de:

  • Intreprinderi mici si microintreprinderi – 70% in regiunile de dezvoltare Nord Est si 55% in Regiunea Vest;
  • Intreprinderi mijlocii – 60% in regiunile de dezvoltare Nord Est si 45% in Regiunea Vest;

Pentru componenta ajutor de minimis sprijinul este de 90%, in limita a 200.000 euro. Componenta de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a proiectului.

Care sunt domeniile eligibile? Click AICI pentru lista completa a codurilor CAEN eligibile.
Cand se pot depune proiecte? Incepand cu data de 24.12.2019

Sursa: www.inforegio.ro

Comments are closed.